Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2016/17

Vážené včelařky, vážení včelaři,

již od jara 2014 monitorujeme úspěšnost zimování včelstev v České republice. Rádi bychom vás pozvali k účasti ve IV. ročníku studie, v níž můžete zhodnotit Vaše pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel.

Anonymní vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 15 minut.

Dotazník bude přístupný do 31. května 2017.

V dotazníku můžete uvést svou e-mailovou adresu, díky které Vás budeme moci zpětně kontaktovat a informovat o novinkách v projektu.

Čím více včelařů se zapojí, tím přesnější výsledky získáme! Informujte o projektu své kolegy!

Data nejsou poskytována dalším subjektům.

Děkujeme vám za Vaše úsilí a důvěru!

 

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
Národní koordinátor projektu v ČR
monitoring.vcely@gmail.com

Veškeré informace o projektu naleznete na www.coloss.cz, sekce často kladených otázek je zde.

Projekt Aplikace geoinformatických a biochemických přístupů k analýze ztrát včelstev (78p8) realizuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Karl-Franzens University Graz a Pracovní společností nástavkových včelařů CZ za přispění fondu na podporu česko-rakouské spolupráce AKTION. Na průzkumu se také podílí Státní veterinární správa České republiky.

Vyberte okres, v kterém máte umístěnu včelnici. V případě, že včelaříte ve více oblastech, vyberte okres, ve kterém je umístěna Vaše domácí / hlavní včelnice, případně sídlo vaší farmy.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
* Uveďte název obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo Vaší firmy.

HelpPokud je tato hlavní včelnice mimo intravilán obce, uveďte název nejbližší obce.
* Uveďte PSČ obce, kde je Vaše hlavní včelnice nebo sídlo firmy.
Do tohoto pole můžete vložit pouze celé číslo.

HelpPokud je tato hlavní včelnice mimo intravilán obce, uveďte PSČ nejbližší obce.
Kolik máte stanovišť?
Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.

Pokud máte více stanovišť, jsou od hlavní včelnice nebo sídla firmy vzdálená více než 15 km?
  Ano Nevím Ne

V následujících otázkách uvádějte počty za celý svůj provoz, i když jej máte rozmístěný na více stanovištích. Za zimu považujte období od ukončení příprav na zazimování včelstev (obvykle po zakrmení) do začátku nového snůškového období v letošním roce.

 

* Kolik produkčních včelstev jste zazimoval/a v roce 2016?
Do tohoto pole můžete vložit pouze celé číslo.

Help

(počítejte pouze produkční včelstva, od kterých jste v loňské sezóně očekávali produkci, nezapočítávejte rezervní oddělky)

* Kolik produkčních včelstev jste ztratil/a v zimě 2016/17?
Do tohoto pole můžete vložit pouze čísla.
 
uhynulých včelstev (úly bez včel nebo s malou skupinkou včel, která sama o sobě není schopná přežít)
včelstev sice žijících, ale s problémy s matkou (např. ztracená, nekladoucí, trubcokladá atp.; tato včelstva jste následně spojili, nebo do nich dali novou matku)
včelstev ztracených kvůli různým přírodním vlivům (odcizení, pád stromu, myši, medvěd, krádež, vyhoření, vandalismus...)
Total
HelpPokud jste dané ztráty s uvedenými symptomy neměli, vyplňte „0“.
Kolik z celkového počtu uhynulých produkčních včelstev...
Do tohoto pole můžete vložit pouze čísla.
 
a)... mělo mnoho mrtvolek před úlem
b)... nemělo vůbec nebo jen malý počet mrtvolek před prázdným úlem
c)... mělo mrtvolky v buňkách a zásoby nebyly přítomny (vyhladovělá včelstva)
d)... mělo mrtvolky v buňkách, avšak zásoby byly v plástech přítomny
e)... jste ztratil/a z jiných výše nejmenovaných nebo neznámých příčin
Total
Help

(pokud jste daný stav nepozorovali, vyplňte 0)

Kolik z přezimovaných včelstev (na jaře 2017) bylo zesláblých, avšak matka byla přítomna?

Do tohoto pole můžete vložit pouze celé číslo.

Help

(zesláblá včelstva jsou taková, která sice přežila zimu, mají kladoucí matku, ale je nutné je spojit s jiným včelstvem, pozor, otázka se týká pouze produkčních včelstev)

Pro srovnání: Kolik včelstev jste měl/a na jaře 2016?
Do tohoto pole mohou být vložena pouze čísla.

Help

(Pozor, jedná se o stav na jaře minulého roku!)

Kolik z úspěšně přezimovaných včelstev mělo mladou matku (spářenou v roce 2016)?
Do pole vedle "číslo" mohou být vložena pouze čísla.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Help

(jedná se o úspěšně přezimovaná produkční včelstva po zimě 2016/17)

V porovnání s jinými lety, pozoroval/a jste problémy s mladými matkami v roce 2016?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
HelpNapř.: Matky se nevracely ze snubních letů, po přidání je včely za krátko vyměnily, matky byly brzy trubcokladé či nekladoucí atp.
Kolik z Vašich přeživších včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů na jaře 2017?
Do pole vedle "číslo" mohou být vložena pouze čísla.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Help(pozorované výkaly na plástech a stěnách úlů při letošní jarní prohlídce)
* Kočoval/a jste se svými včelstvy v roce 2016 za snůškou nebo kvůli opylování?
  Ano Nevím Ne
Help

(jde o cílené přesuny produkčních včelstev za danou plodinou, nikoliv oddělků na oplozovací stanoviště)

Mělo větší množství z Vašich včelstev významnou snůšku z následujících rostlin v roce 2016?
  Ano Nevím Ne
řepka
kukuřice
lipa
slunečnice
horčice
pohanka
křídlatka
netýkavka
medovice
melicitóza
Help

(zatrhněte jednu z možností v každém řádku)

*

Sledoval/a jste napadení roztočem Varroa destructor u svých včelstev v období od dubna 2016 do dubna 2017?

  Ano Nevím Ne
Léčil/a jste včelstva mezi dubnem 2016 - dubnem 2017 proti varroóze?
  Ano Nevím Ne

Vyhodnocení léčby a kontroly varroózy v období duben 2016 - duben 2017 se týká následujících několik otázek.

Označte, v kterém měsíci jste danou metodu / přípravek začal/a aplikovat u alespoň 60 % včelstev. Uvedený seznam přípravků je širší, nežli schválený seznam z důvodů porovnání v rámci mezinárodní studie a sledování trendů v ČR. Zveřejníme pouze komplexní anonymní výsledky.

Biotechnologické metody a varroamonitoring:

V jakých měsících jste prováděl/a…

 

  Duben 16 Květen 16 Červen 16 Červenec 16 Srpen 16 Září 16 Říjen 16 Listopad 16 Prosinec 16 Leden 17 Únor 17 Březen 17 Duben 17
Sledování přirozeného spadu na podložkách
Diagnostika napadení dospělých včel moučkovým cukrem
Diagnostika napadení dospělých včel SMYVEM (voda se saponátem)
Pohledem na včelách
Sledování napadení plodu
Odstranění trubčiny
Hypertermie (tepelné ošetření včelstva)
Jiná biotechnologická metoda (odstranění plodu, izolátor, metoda sv. Anny atd)

V jakých měsících jste aplikoval/a látky na přírodní bázi…

  Duben 16 Květen 16 Červen 16 Červenec 16 Srpen 16 Září 16 Říjen 16 Listopad 16 Prosinec 16 Leden 17 Únor 17 Březen 17 Duben 17
Kyselina mravenčí – krátkodobý odpařovač (Formidol, houbičky)
Kyselina mravenčí-dlouhodobý odpařovač (např.: Nassenheider, Liebig, MiteGone, Formidol 81)
Kyselina mléčná
Kyselina šťavelová – metoda pokapu
Kyselina šťavelová – sublimace (vypařování)
Hiveclean/Bienenwohl/Beevital
Thymol (Apiguard, ApilifeVar, Thymovar)

V jakých měsících jste aplikoval/a látky na syntetické bázi…

  Duben 16 Květen 16 Červen 16 Červenec 16 Srpen 16 Září 16 Říjen 16 Listopad 16 Prosinec 16 Leden 17 Únor 17 Březen 17 Duben 17
Gabon (PF90, PA92) (více účinných látek)
Jarní nátěr plodu (M1-AER) (tau fluvanilát)
Podzimní fumigace (MP10, Varidol) (amitraz, tau-fuvanilát)
Podzimní aerosol (Varidol FUM) (amitraz)
Flumethrin (Bayvarol, Bayticol)
Coumaphos (Perizin)
Coumaphos (pásky Check-mite+)
Jiný chemický produkt (můžete specifikovat na konci dotazníku)
Jiná metoda

Pozorovali jste včely s poškozenými/deformovanými křídly ve Vašich včelstvech?
Zvolte jednu z následujících odpovědí

Pokud chcete, můžete nám uvést svůj email, díky němu Vás budeme moci zpětně kontaktovat.

Místo pro další informace, které souvisí s úhyny včelstev, a považujete je za důležité.

HelpDetailnější komentáře velmi uvítáme. Pomáhají nám blíže vysvětlit souvislosti a zpřesnit pozorování.

Následující otázky jsou pouze v českém dotazníku a slouží k průzkumu názoru včelařů nebo k otestování otázek a hypotéz, které mohou být vloženy do mezinárodního dotazníku v budoucích letech.

Kolik z uhynulých včelstev mělo velké množství výkalů uvnitř úlů (pokálená uhynulá včelstva)

Do pole vedle "číslo" mohou být vložena pouze čísla.
Zvolte jednu z následujících odpovědí

Kdy skončila poslední významná nektarová nebo medovicová snůška v okolí Vašich včelnic?

Zvolte jednu z následujících odpovědí
Kdy skončila poslední významná pylová snůška v okolí Vašich včelnic?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Pozoroval/a jste významnou loupež na Vaší včelnici/včelnicích v období od zakrmení do počátku zimování?
Zvolte jednu z následujících odpovědí
HelpPtáme se na situaci, kdy byla Vaše včelstva vylupována cizími včelstvy nebo naopak Vaše včelstva vylupovala cizí.

Kolik jste celkem zazimoval/a oddělků, smetenců a rojů vytvořených v sezóně 2016?

Do pole vedle "číslo" mohou být vložena pouze čísla.
Zvolte jednu z následujících odpovědí
Help

(myslíme tím mladá včelstva vytvořená v minulé sezóně)

Kolik z těchto oddělků, smetenců a rojů uhynulo během zimy 2016/17?

Do pole vedle "číslo" mohou být vložena pouze čísla.
Zvolte jednu z následujících odpovědí

Charakterizujte své včelaření…

  Ano Ne Nevím
včelařím v uteplených úlech
používám mezistěny s malými buňkami (méně než 5,1 mm)
vůbec nepoužívám mezistěny, nechávám včely na volné stavbě
Help

(můžete vybrat více možností, daná tvrzení považujte za platná, pokud platí pro většinu Vašeho hospodářství)

Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti.
Jak dlouho včelaříte?
Zvolte jednu z následujících odpovědí